Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

4359 90f8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazulu zulu
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazulu zulu

May 13 2017

5823 610c
Reposted fromstrzepy strzepy viapanpancerny panpancerny
9649 1d06
Reposted fromfungi fungi viapanpancerny panpancerny
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viakonwalia konwalia
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu

May 06 2017

1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaTakeMyMind TakeMyMind
2510 4135 500
Reposted fromthebonnie thebonnie viaTakeMyMind TakeMyMind
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaTakeMyMind TakeMyMind

April 28 2017

Reposted fromFlau Flau viazulu zulu
8921 a073 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazulu zulu
1396 8a6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazulu zulu
4275 f602 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viazulu zulu

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viazulu zulu
4973 093e 500
Reposted fromfungi fungi viazulu zulu

April 09 2017

4341 10fc 500

cleverpudding:

niknak79:

Kids playing with a water hose during coast guard demonstration.

the longer I look at this the harder I laugh

Reposted fromstfn stfn viapanpancerny panpancerny
4670 6b1d 500
Reposted fromidiod idiod viapanpancerny panpancerny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl