Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

4341 10fc 500

cleverpudding:

niknak79:

Kids playing with a water hose during coast guard demonstration.

the longer I look at this the harder I laugh

Reposted fromstfn stfn viapanpancerny panpancerny
4670 6b1d 500
Reposted fromidiod idiod viapanpancerny panpancerny
8019 0bb3
Reposted fromtfu tfu viaotella otella
6559 8d8c 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaotella otella

April 08 2017

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaotella otella
oh yeah
Reposted fromvolldost volldost viapanpancerny panpancerny
6966 6b95
Reposted fromcgmichi cgmichi vialifeless lifeless
6901 2575 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaszmaragdowykot szmaragdowykot
5561 a8fc 500
Reposted fromantihec antihec viapanpancerny panpancerny
4447 8934 500
Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue vialifeless lifeless
8267 5040
Reposted fromczleksobotni czleksobotni viapanpancerny panpancerny
7412 671d 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaunmadebeds unmadebeds
6147 f92c 500
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viaotella otella

April 07 2017

Podobasz mi się Ledwoprzytomna z rana,
W tej śnieżnobiałej koszuli,
Bez niej- nawet bardziej.

Elegancko ubrana,
Odstawiona na imprezę,
Czy po niej
trunkiem uraczona.
Albo bardziej kolokwialnie:
Jak zaliczasz zgona. 

Podobasz mi się 
w strugach deszczu, które psują Ci fryzurę,
W promieniach słońca wywołujących grymas na Twojej twarzy
I wtedy gdy maskujesz pryszcza z nadzieją, że nikt nie zauważy.

Podobasz mi się 
z nieuczesanymi włosami,
Łuszczącym się naskórkiem 
i rozdwojonymi końcówkami,
Ze złamanym paznokciem
i brzydkimi skórkami.
Nawet z nieogolonymi nogami.

Podobasz mi się 
z gilem w nosie 
i jedzeniem między zębami.
Na siłowni cała spocona 
I podczas miłosnych uniesień,
gdy leżysz wycieńczona.

Podobasz mi się 
Tak po prostu 
I cierpię katusze, gdy
Brakiem akceptacji siebie ranisz swoją duszę.
Reposted fromlittlefool littlefool viagwiazdeczka gwiazdeczka
6920 0d16
na bank anoreksja.

April 01 2017

Herbert / Poznań 
Reposted fromciarka ciarka viatruustme truustme
2671 f928
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatruustme truustme
8711 6c62
Reposted frommckay mckay viatruustme truustme
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl