Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

4613 73ff 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viatruustme truustme
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viatruustme truustme
3130 dce6
/tuszzarogiem
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viatruustme truustme

Chcę się z tobą kochać, mała. Jesteś ładna. Masz śliczne usta. Drobny, lekko zadarty nos. Pięknie smukłe ciało. Nie chude i wygłodzone. Smukłe, gładkie, białe. Chcę cię zaczarować. Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlitował nas w jeden stop. Coś, czego nigdy nie doświadczą układający rankingi faceciki, bezustannie buszujący w uczelniano-klubowych sklepach z laskami, układającymi takie same, tylko rzadziej obwieszczane światu listy przebojów. Ktoś, coś, ta potężna siła, która każe układać się cegłom w katedry i ludziom w korowody. Jedność. To o to chodzi. Całuję ją dalej. Zatracam się w tym. Etanol zawęża mi pole widzenia ta, że gdy otwieram oczy, to wszystko wygląda, jak obserwowane w małym okienku cyfrowego aparatu wejście duszy do nieba. Tyle pryska od niej złota, setki ścieżek trylionkaratowej kokainy. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości

March 01 2018

Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
1470 cdc3 500
Reposted fromonlyman onlyman viawecouldbeclose wecouldbeclose
3292 117e
Reposted fromtgs tgs viapanpancerny panpancerny
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viawecouldbeclose wecouldbeclose
Reposted fromFlau Flau viaapatyczna apatyczna

February 24 2018

8751 ff13
Reposted fromowca owca viakkas kkas
6406 59f9
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viakkas kkas
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
4702 306f 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viakkas kkas
2633 b42e
Reposted fromtwice twice viakkas kkas
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakkas kkas
8559 382a
Reposted frommeem meem viakkas kkas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl